Endret: 17 nov 2017     Opprettet: 8 nov 2017

Ustabilitet ved lading av elbil og ladbar hydbridbil i garasjeanlegget

Vi opplever ustabilitet ved lading av elbiler i garasjeanlegget. Styret har henvendt seg til OBOS Prosjekt for vurdere ny, langsiktig løsning.

Det elektrisk anlegget i garasjen ble bygget i 1983 og ble den gang dimensjonert for bruk til motorvarmer. Sikringer, sikringsskap og lysarmatur ble fornyet i forbindelse med garasjerehabiliteringen, men det ble ikke da foretatt noen tilpasninger for lading av elbil. Deler av anlegget begynner å bli slitt. Det kan ha forskjellige årsaker blant annet fuktighet og belastning fra elbillading. Antall el-/hybridbiler øker og borettslag finner det riktig å foreta en tilpasning av anlegget.

Styret vil derfor henvendt seg til OBOS PROSJEKT for å en vurdere en ny, trygg og forutsigbar løsning for lading av elbiler. Vi planlegger oppstart av denne jobben så snart som mulig og beboere vil bli involvert i prosessen.

Deler av garasje som viser ustabilitet vil kun bli utbedret dersom dette kan gjøres uavhengig av oppdraget til OBOS PROSJEKT. Det vil derfor være enkelte steder hvor elbil ikke kan lades.

Vi anbefaler de som er berørt av strømbortfall om å f eks bruke Facebook for å bytte midlertidlig parkeringsplass og få ladet bilen sin ved behov.

Eksisterende retningslinjer for lading av elbil gjelder fortsatt.

Interessert i å vite mer om lading av elbil i borettslag? Se veileder fra EnergiPlan for mer informasjon. Veilederen kan du laste ned her.

Vennlig hilsen Styret Øvre Silkestrå borettslag.