Endret: 29 jun 2018     Opprettet: 22 mai 2018

Utbedringer av midtre plan i garasjen fom 22. mai 2018

Consolvo skal utføre garantiarbeider i midtre plan i garasjen

I forbindelse med tre-årsbefaringen ble det avdekket at grunningen enkelte stedere har løsnet mot underlaget. Dette skyldes i følge Consolvo at epoxygrunningen som leverandør Flowcrete har solgt, inneholdt mye løsemidler. Grunningen løser da opp en akryl primer som ligger over strømanodene. Anodene blir ikke påvirket av dette.

Consolvo vil starte arbeidene tirsdag 22. mai kl 07.00. Alle biler på den halvdelen mot blokkene må da fjernes. Halvdelen mot kirken/rundkjøringen tas deretter. Arbeidet vil pågå ca 14 dager pr halvdel.