Endret: 19 feb 2018     Opprettet: 22 jan 2018

Utkast til søknad om omgjøring av vaskeri til gjesteleilighet

På generalforsamlingen for 2015 fikk styret i oppdrag å utrede muligheten for en gjesteleilighet i det nedlagte vaskeriet i nr. 83. En egen prosjektgruppe har jobbet med saken. Den 15. mars 2017 var det møte med Plan- og bygningsetaten om saken. Konklusjonen fra dette møtet er at prosjektet kan være gjennomførbart hvis det ikke installeres kjøkken, slik at det blir et gjesterom og ikke en gjesteleilighet.

Det har fra enkelte vært etterspurt et gjesterom på Øvre Silkestrå
Det åpner seg nå en mulighet for dette fordi den tidligere vaskekjelleren i Skøyenveien 83 har blitt ledig. Formålet er å kunne losjere inntil 4 personer i et enkelt innredet rom, som ikke er ment som en selvstendig boenhet.

Den kan bare leies av andelseiere i Øvre Silkestrå Borettslag ved besøk av familie/venner og oppussing av egen leilighet (for eksempel bad/kjøkken). Utleieperiode vil være på maksimum 1 uke, men unntaksvis med mulighet for en lengre periode, ved beboernes oppussing av egen leilighet og hvis leiligheten er ledig.

På generalforsamlingen i 2015 ble det fattet vedtak om å søke om ombygging av eksisterende vaskeri til gjesteleilighet
Generalforsamlingen fattet i 2015 følgende vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å søke Plan- og bygningsetaten om bruksendring disponering av det tidligere vaskeriet i nr. 83 til gjesterom, og at styret eventuelt arbeider videre med prosjektet. Alternativt utredes om verkstedet i nr. 69 kan benyttes. Der er det allerede et eksisterende bad/WC.

Dersom generalforsamlingen gir fullmakt til videre arbeid med prosjektet, vil styret komme tilbake med en plan for endring av lokalet og med spørsmål om finansiering av ombyggingen.

Vedtak: Overveldende flertall for forslaget.

Styret har utarbeidet utkast til søknad med vedlegg som du kan lese her
Vedlagt finner du derfor et utkast til søknaden som vil bli sendt til Plan- og Bygningsetaten i begynnelse av februar. Ved å klikke på lenkene under, kan du lese følgende dokumenter:

Foreløpig søknad
Følgebrev til søknad
Situasjonsplan
Plan og snitt
Ny fasade
Eksisterende fasade
Situasjonskart

Styret tar gjerne imot tilbakemelding om søknaden innen slutten av januar. dette gjør du ved å sende styret en epost til post@ovresilkestra.no

Vi håper å kunne be generalforsamlingen om igangsettelse av bruksendringen på generalforsamlingen i mai 2018
Hvis Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden fra Øvre Silkestrå Borettslag vil generalforsamling i mai få presentert budsjettet og vil bli bedt om å tillate igangsettelse av bruksendringen.

Med vennlig hilsen

Styret