Endret: 5 sep 2017     Opprettet: 10 aug 2017

Utskiftning av porttelefoni i 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 97 og 99

Hako elektro kommer snart til å bytte porttelefoni i både din oppgang og din leilighet.

Hako elektro kommer snart til å bytte porttelefoni i både din oppgang og din leilighet. Det er nødvendig at dere gir elektriker tilgang til leilighet denne dagen. Hako Elektro vil varsle beboer fortløpende pr. oppgang så følg med informasjon på døren. Det gjelder oppgangene 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 97 og 99.

Du finner bruksanvisningen her.

Hvis dere ønsker å flytte anlegget noe høyere eller lavere enn eksisterende plassering husk å varsle Hako elektro før montering.

Eric Grønneberg fra Hako kan nås på følgende telefonnr. 93087156 i normal arbeidstid (7:30-16:00).

Hvis det skulle være noe problem etter montering ta gjerne kontakt med Eric Grønneberg fra Hako eller med Phillippe Etienne på tlf 48410660.