Endret: 4 okt 2019     Opprettet: 11 sep 2019

Ventilasjonsrens i perioden mandag 13. til tirsdag 28. januar 2020

Borettslaget har bestilt periodisk rens av ventilasjonskanalene.

Borettslaget har bestilt periodisk rens av ventilasjonskanalene:

Klikk på denne linken for å få informasjon om hvordan jobben vil berøre deg

Klikk på denne linken for å få fremdriftsplan

Leverandøren skal ha uhindret tilgang til å åpne lydfellen (motorboksen)der avtrekkmotoren er montert.

 

Bildet viser et eksempel på original motorboks fra 1983. 

Merk at tidligere eier kan ha flyttet motorboksen eller pakket den inn ved rehabilitering.

Hver leilighet har sin egen kanal frem til taket og sin egen avtrekksmotor.

 

Leverandøren  har  ca. 1/2 time for å rense kanaler i hver leilighet (2 blokker per dag). Andelseiere skal derfor sørge for at tilgangen til  motorboksen er klarfør leverandøren kommer.

 

Utilgjengelige kanaler vil dessverre ikke blir renset.

 

Prinsipp på ventilasjonen: mekanisk avtrekk

Ventilasjonen på Øvre Silkestrå består av et mekanisk avtrekk som hjelper luften i gang.
 

I samtlige leiligheter og kjellere er det montert mekanisk ventilasjon gjennom en mekaniske vifte. I prinsippet transporterer slike vifter vekk den luftmengden som kreves for å skape et tørt og godt inneklima.

 

Luften går gjennom eget rør i leilighetens  bærevegg og slippes ut gjennom luftkassen på taket.

 

Lufteventiler

 

Merk at den kalde og friske luften kommer inn gjennom lufteventilene som er montert over vinduene. Luften blir varmet før den trekkes ut

 

Andelseierne har ansvar for innvendig vedlikehold av vinduene sine. Det er viktig at du sørger for at lufteventiler alltid er åpne og ikke tette for å bidra til riktig inneklima.

Tette lufteventiler skaper dårlig inneklima i din leilighet.