7 jan 2019

Utføring av mindre vedlikehold av takene

Mindre vedlikehold av samtlige tak vedtatt av styret tidligere i høst. Her kan du lese mer om arbeidet.

Fageksperten AS er valgt for å utføre et mindre vedlikehold av samtlige tak. De skulle begynne tidligere i høst, men har blitt dessverre forsinket.

Med lite snø er forhold gode for å begynne del 1 nå og de fikk tillatelse i kveld om å begynne i morgen mandag 7. januar. Arbeidet vil utføres med lift og bør ikke forårsake noe sjenanse.

 

Arbeidet består av 2 deler:

Del 1 som varer 2/3 dager per blokk

- tette mellomrom i gjennomføring av luftkassen

- tette mellomrom i gjennomføring av soilhatt

- montere mønebånd.

 

Del 2:

- bytte nedløpsrør der hvor det er frostskader

- tette renneskjøtene rengjøres – pusses og fuges i takrenner

- inspisere takets tilstand

 

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

 

Hilsen Styret Øvre Silkestrå borettslag