27 feb 2019

Varmere varmtvann fom imorgen 28.2!

Imorgen vil temperaturen på varmtvannet i Øvre Silkestrå borettslag øke.

I 2017 har Norsk Energi på oppdrag av styret hatt en gjennomgang av borettslagets distribusjonsnett for varmtvann.

 

Gjennomgangen avdekket at temperaturen på vannet i vårt distribusjonsnett var noe under den anbefalte. Norsk Energi foreslår at vi hever temperaturen og rørlegger skal derfor justere den på torsdag 28. Februar.

 

Styret gjør oppmerksom på at tiltaket vil medføre at varmtvannet i leilighetene kan bli varmere enn i dag, noe som spesielt beboere med barn bør være oppmerksomme på.